ERFD Logo
24 February 2018

फोन नं. ०२१–४६०२२४, ४६००७८

Directorate of Forests, Biratnagar, View on Map

 

परिपत्रहरू

निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायबाट संचालित कार्यक्रमहरु

वन विकास गुरुयोजना (२०४६) ले परिलक्षित गरेको जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, वन पैदावारको सतत् उपयोग गर्ने, विकास काम तथा निर्णय प्रकृयामा जनसहभागिता जुटाउने र आर्थिक–समाजिक समुन्नति हाँसिल गर्ने सम्वन्धी मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि निम्न कार्यक्रमको माध्यमद्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ ः 

क) राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास कार्यक्रम (उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, इलाम, जि.वनस्पति का. इलाम)
ख) सामुदायिक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम (१६ जिल्ला)
ग) राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम (१६ जिल्ला)
घ) रा.नि. तथा वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम (सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ताप्लेजुङ्ग र सुनसरी)

read more

क्षेत्रीय निर्देशक


किशोर चन्द्र गौतम

ब्रोसर

सूचना तथा समाचारहरु